กวดวิชาภาษาอังกฤษ ม.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

สอนพิเศษอังกฤษ ป.6 Onlineตัวต่อตัว

กวดวิชาภาษาอังกฤษ ม.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

กวดวิชาภาษาอังกฤษ ม.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาสอนพิเศษตัวต่อตัว

 

 • Grammar
 • Error
 • Vocabulary
 • Reading
 • Writing
 • Speaking

 

หลักสูตร

 • ภาษาอังกฤษ ม.4 ไทย
 • ภาษาอังกฤษ ม.4 Gifted
 • ภาษาอังกฤษ ม.4 English Program
 • ภาษาอังกฤษ ม.4 Inter
 • ภาษาอังกฤษ ม.4 Bilingual

 

ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ของ “แอบติว” ทุกคนมีประสบการณ์การสอนมาตั้งแต่สมัยเรียน ป.ตรีแล้ว และจบมาก็ได้สอนที่สถาบันกวดวิชาเป็นเวลารวมประมาณเกือบสี่ปีทุกคน เน้นสอนให้เข้าใจฝึกทำแบบฝึกหัดแล้วก็เพิ่มเติมเทคนิคต่างๆ

 

รายวิชาอื่นๆ

 • คณิตศาสตร์ ม.4
 • วิทยาศาสตร์ ม.4
 • ภาษาอังกฤษ ม.4
 • ภาษาไทย ม.4
 • ภาษาจีน ม.4
 • สังคม ม.4
 • ฟิสิกส์ ม.4
 • เคมี ม.4
 • ชีวะ ม.4

 

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ม.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

การสอนพิเศษสำหรับเด็กนั้นมีมากมายหลายสถาบัน แต่ไม่ใช่ทุกสถาบันที่จะสามารถสอนเด็กวัยนี้ได้ เพราะเด็กวัยมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กโต สถาบันสอนพิเศษที่ดีจึงควรมีการคัดสรรผู้สอนที่มีประสบการณ์และเข้าใจธรรมชาติของเด็กวัยนี้

นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว การสอนพิเศษสำหรับเด็กควรเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับวัยนี้ เช่น การปรับตัวและการเข้าสังคม นอกจากนี้ การสอนแบบออนไลน์ตัวต่อตัวยังช่วยให้เด็กได้เรียนอย่างใกล้ชิดกับครูผู้สอนและได้รับความสนใจอย่างเต็มที่

สำหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จึงเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กๆ ที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว สถาบันสอนพิเศษภาษาอังกฤษจึงควรเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานและเหมาะสมกับวัย

 

 

กวดวิชาภาษาอังกฤษ ม.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ม.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว