ค่าเรียน (สด Onlineตัวต่อตัว)​

ค่าเรียน : เพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน เรียนล่วงหน้า

ระดับชั้น ราคา / ชั่วโมง
ประถม ป.4 – ป.6 200
มัธยม ม.1 – ม.3 250
มัธยม ม.4 – ม.6 250
มหาวิทยาลัย เริ่มต้น 350

หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรพิเศษ เช่น สสวท Gifted EP MEP IEP และอื่นๆ จะคิดค่าเรียนเพิ่ม 50+บาท ต่อ ชั่วโมง

ค่าเรียน : ติวเข้า สอบเข้า

ระดับชั้นราคา / ชั่วโมง
ติวเข้า ม.1250
ติวเข้า ม.4275

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TGAT TPAT A-level

300

หมายเหตุ : สำหรับติวเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องพิเศษ เช่น สสวท Gifted EP MEP IEP และอื่นๆ จะคิดค่าเรียนเพิ่ม 50+บาท ต่อ ชั่วโมง

ค่าเรียน : ภาคอินเตอร์อื่นๆ

วิชา ราคา / ชั่วโมง
IELTS เริ่มต้น 350 *
TOEIC เริ่มต้น 350 *
TOEFL เริ่มต้น 350 *
TU-GET เริ่มต้น 350 *
CU-TEP เริ่มต้น 350 *
CU-AAT 500
CU-ATS 600
IGCSE 400
GED 350
SAT 500
SAT Subject 600
A-level 500
IB 500

หมายเหตุ : ค่าเรียนมีผลต่อคะแนนที่ต้องการ คะแนนเป้าหมายที่สูงขึ้น ค่าเรียนจะสูงขึ้นตาม เพราะจะเลือกติวเตอร์ที่เคยสอบได้คะแนนตามเป้าของผู้เรียน