ติวเตอร์การวิเคราะห์เชิงปริมาณออนไลน์ตัวต่อตัว

(Quantitative analysis)

ติวเตอร์การวิเคราะห์เชิงปริมาณออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษการวิเคราะห์เชิงปริมาณ Onlineตัวต่อตัว

ติวการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบสอนสดตัวต่อตัว ผ่านระบบ Zoom Skype และอื่นๆ สามารถถามตอบได้ทันที

วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative Analysis หรือ QA)  เป็นการนำระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจงานด้านบริหาร ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด โดยการใช้ความรู้นี้ในการบริหารการตัดสินใจ นำแนวคิดแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยๆ หลายปัญหา เพื่อให้ตัดสินใจให้ได้ผลดีที่สุด

 


สอนพิเศษการวิเคราะห์เชิงปริมาณออนไลน์ตัวต่อตัว

แอบติว” เปิดรับสอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร

 • ไทย
 • Inter

 

มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับสอนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • และอื่นๆ

 

แอบติว” แล้วดียังไง?  ติวการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สดOnlineตัวต่อตัว ได้อะไร?

– ติวตรงจุดตามความต้องการ กระชับได้เนื้อเน้นๆ พร้อมเทคนิค พาตะลุยโจทย์

– รูปแบบการสอนสดออนไลน์ตัวต่อตัว(ไม่เรียนจากคลิป) ดังนั้นได้ผลแน่นอน

– ติวเตอร์ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดการเรียน

– มีการแนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สอบจริง

– อิสระของการเรียนที่สามารถเลือก วัน-เวลา ได้ตามใจ

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าหรือเป็นคอร์ส

– มีติวเตอร์ให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

มั่นใจกับการ “แอบติว”

 • เน้นการสอนด้วยความเข้าใจ ไม่ต้องเก่งมาก็เรียนได้
 • มีการสรุปเรื่องที่สำคัญ และเน้นย้ำจนจำได้
 • ได้เรียนกับติวเตอร์ตรงสายวิชา-หลักสูตร แบบตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • มีการทดสอบเป็นระยะ เสริมความมั่นใจในการสอบจริง
 • ครอบคลุมเนื้อและข้อสอบ
 • มีเทคนิค สูตรลัดต่างๆ สอนให้หมด

ครูกวดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณออนไลน์ตัวต่อตัว

ลองแอบติวดูว่ามันได้ผลจริงๆ การเรียนสดออนไลน์ตัวต่อตัว ได้ผลดีกว่าชัวร์

เรียนพิเศษการวิเคราะห์เชิงปริมาณออนไลน์ตัวต่อตัว

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้พร้อม รวมถึงกล้อง ไมโครโฟน และลำโพง

สอนพิเศษการวิเคราะห์เชิงปริมาณOnlineตัวต่อตัว

อย่าลังเลที่จะแจ้งติวเตอร์ หากต้องการให้ทวนหรืออธิบายซ้ำ

ติวเตอร์การวิเคราะห์เชิงปริมาณOnlineตัวต่อตัว

ควรเตรียมพร้อม มั่นทบทวน และทำแบบฝึกหัด อย่างสม่ำเสมอ อย่าลืมว่าความสำเร็จในการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมของผู้เรียนเช่นกัน