ติวเตอร์บัญชีออนไลน์ตัวต่อตัว

(Account)

ติวเตอร์บัญชีออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษบัญชีOnlineตัวต่อตัว

ติวบัญชีแบบสอนสดตัวต่อตัว ผ่านระบบ Zoom Skype และอื่นๆ สามารถถามตอบได้ทันที

วิชาการบัญชี เป็นวิชาศึกษาเรื่อง ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของกิจการ รายรับ และ รายจ่าย โดยการศึกษานั้นยังได้แตกเป็นหลายแขนง บัญชีการตรวจสอบ บัญชีธนาคาร บัญชีต้นทุน(บัญชีบริหาร) ฯลฯ ทั้งนี้ วิชาการบัญชีได้แบ่งได้อย่างเด่นชัดอยู่ 2ประเภท คือ การทำบัญชี กับการตรวจสอบบัญชี

 

การบัญชีมีความหมายที่สำคัญ คือ

 • การรวบรวม
 • การบันทึก
 • การจำแนก
 • การสรุปข้อมูล
 • การให้ข้อมูลทางการเงิน

 


สอนพิเศษบัญชีออนไลน์ตัวต่อตัว

แอบติว” เปิดรับสอนบัญชีในระดับมหาวิทยาลัย

 • บัญชีเบื้องต้น1
 • บัญชีเบื้องต้น2
 • บัญชีขั้นต้น
 • วิชาบัญชีขั้นกลาง1
 • วิชาบัญชีขั้นกลาง2
 • บัญชีขั้นสูง1
 • บัญชีขั้นสูง2
 • บัญชีต้นทุน1
 • บัญชีต้นทุน2
 • บัญชีบริหาร
 • บัญชีการเงิน
 • บัญชีภาษีอากร

 

หลักสูตร

 • ไทย
 • Inter

 

มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับสอนวิชาบัญชี

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • และอื่นๆ

 

แอบติว” แล้วดียังไง?  ติว บัญชี สดOnlineตัวต่อตัว ได้อะไร?

– ติวตรงจุดตามความต้องการ กระชับได้เนื้อเน้นๆ พร้อมเทคนิค พาตะลุยโจทย์

– รูปแบบการสอนสดออนไลน์ตัวต่อตัว(ไม่เรียนจากคลิป) ดังนั้นได้ผลแน่นอน

– ติวเตอร์ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของบัญชี ตลอดการเรียน

– มีการแนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สอบจริง

– อิสระของการเรียนที่สามารถเลือก วัน-เวลา ได้ตามใจ

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าหรือเป็นคอร์ส

– มีติวเตอร์ให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

มั่นใจกับการ “แอบติว”

 • เน้นการสอนด้วยความเข้าใจ ไม่ต้องเก่งมาก็เรียนได้
 • มีการสรุปเรื่องที่สำคัญ และเน้นย้ำจนจำได้
 • ได้เรียนกับติวเตอร์ตรงสายวิชา-หลักสูตร แบบตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • มีการทดสอบเป็นระยะ เสริมความมั่นใจในการสอบจริง
 • ครอบคลุมเนื้อและข้อสอบ
 • มีเทคนิค สูตรลัดต่างๆ สอนให้หมด

ครูกวดวิชาบัญชีออนไลน์ตัวต่อตัว

ลองแอบติวดูว่ามันได้ผลจริงๆ การเรียนสดออนไลน์ตัวต่อตัว ได้ผลดีกว่าชัวร์

เรียนพิเศษบัญชีออนไลน์ตัวต่อตัว

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้พร้อม รวมถึงกล้อง ไมโครโฟน และลำโพง

สอนพิเศษบัญชีOnlineตัวต่อตัว

อย่าลังเลที่จะแจ้งติวเตอร์ หากต้องการให้ทวนหรืออธิบายซ้ำ

ติวเตอร์บัญชีOnlineตัวต่อตัว

ควรเตรียมพร้อม มั่นทบทวน และทำแบบฝึกหัด อย่างสม่ำเสมอ อย่าลืมว่าความสำเร็จในการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมของผู้เรียนเช่นกัน