ติวเตอร์ฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษฟิสิกส์ ม.5 Onlineตัวต่อตัว

ติวเตอร์ฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว ที่ แอบติว เราให้ความสำคัญกับการสอนด้วยความเข้าใจในเนื้อหาเป็นหลัก พร้อมวิธีการทำโจทย์จากการรวบรวมข้อสอบชุดเก่าๆ และสรุปวิธีการทำโจทย์ในแต่ละเรื่อง เพื่อให้น้องๆ เรียนกับเราไปอย่างเพลิดเพลิน เสริมความถนัดในทุกด้าน โดยเน้นการทำโจทย์ครบทุกรูปแบบ

หลักสูตรติวฟิสิกส์ TPAT ของเรา ได้รับการสอนจากติวเตอร์เฉพาะวิชาที่เป็นพี่ๆ วิศวกรโดยตรง ด้วยการสอนตรงจุดจากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ติวเตอร์ยังสามารถแนะนำเส้นทางการเรียนต่อให้น้องๆ ได้อีกด้วย ถือเป็นการได้รับทั้งวิชาการและชีวิตจริงหลังเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

น้องๆ สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีและจะได้รับติวเตอร์ภายใน 2 วัน หลังจากสอบถามข้อมูล เราพร้อมจัดหาติวเตอร์ตรงตามความต้องการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะหลักสูตรใด

คุณภาพการสอนและติวเตอร์ได้รับการรับรองจาก แอบติว เท่านั้น มั่นใจได้ว่าน้องๆ จะได้รับการเรียนการสอนที่ดีที่สุด

 

TPAT : Thai Professional Aptitude Test

มีการปรับวิชา PAT เดิม เป็น TPAT ซึ่งจะปรับคะแนนเต็มเหลือ 100 คะแนน  และปรับวิชาสอบ เหลือเพียง 5 รายวิชา  ได้แก่

 • วิชาเฉพาะ กสพท
 • ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 

ติวสอบวิชาสามัญ

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศ

 

รับสอนพิเศษฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

สถานที่ติวภาษาไทยของเด็กมหาลัย

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เด็กวัยรุ่นกำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ พวกเขาจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำงานในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรให้ความสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด การแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างแท้จริง สถาบันการศึกษาจึงได้จัดให้มีหลักสูตรติวเตอร์และกวดวิชา เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ

การเข้าร่วมหลักสูตรเสริมเหล่านี้ถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนของตนเอง ช่วยให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามและทำความเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้อย่างแท้จริง เรียนพิเศษฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว

และวิชาที่ดูเหมือนง่ายนั่นก็คือ วาชาภาษาไทย ภาษาไทยนั้น หากเรามองดี ๆ มันไม่ได้เรื่องที่ง่ายอย่างคิดหรอก แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ยากเกินไป โดยเฉพาะสำหรับคนที่ตั้งใจเรียน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอีกหลายคนที่บอกว่า บางครั้งวิชานี้ก็ไม่ได้สำคัญ เนื่องจากเราก็รู้ ๆ ภาษาไทยกันอยู่แล้ว ไม่รู้จะเรียนไปทำไม แต่อยากจะบอกเลยว่า วิชาภาษาไทยนั้น มีอะไรมากกว่าที่เราคิด ไม่ใช่เพียงแค่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน เท่านั้น เพราะภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั้น เป็นเพียงภาษาที่ใช้พูด ไม่ใช่ภาษาไทยที่เป็นทางการ หรือเป็นการเขียนที่เราจะต้องใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้น นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลให้เราต้องเรียนภาษาไทย นั่นก็เพื่อให้เราคนไทย ใช้ภาษาไทยกันอย่างถูกต้อง กวดวิชาฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว

อย่างที่เราบอกกันไปว่า ภาษาไทยสำหรับคนไทยไปแล้ว ดูเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออย่างมาก ซึ่งเด็ก ๆ ก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่ ดังนั้น เพื่อความสนใจใส่ใจเรียนภาษาไทยของเด็ก ๆ แล้ว เราขอแนะนำ การเรียนภาษาไทยให้สนุกกับติวเตอร์ ซึ่งงานนี้นั้น เราต้องหาติวเตอร์ที่จะมาเป็นตัวช่วยในการจะมาสร้างสีสันให้กับวิชาภาษาไทยของเราให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากได้ติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจเรียนแล้ว จะต้องเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก แต่หากคุณเป็นกลุ่มผู้ปกครอง ที่จำเป็นจะต้องหาติวเตอร์ภาษาไทยไปสอนเด็ก ๆ นั้น แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหน เราก็ขอแนะนำสถาบันของเรา ที่มีติวเตอร์มากความสามารถในการสอนให้เด็ก ๆ ตั้งใจฟังและสนใจในการเรียนภาษาไทย เนื่องจากติวเตอร์ของเรามีประสบการณ์ในการสอนและการรับมือกับเด็ก ๆ ซึ่งเรามั่นใจอย่างมากว่า เด็ก ๆ จะต้องหันมาสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ติวเตอร์ของเรา ยังสามารถไปสอนเด็ก ๆ ออนไลน์ตัวต่อตัว หากต้องการ บอกเลยว่า ครบครัน ทั้งการสอน และการบริการที่ดี

 

 

 

ติวเตอร์ฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว

กวดวิชาฟิสิกส์ TPAT ออนไลน์ตัวต่อตัว