ติวเตอร์สถิติออนไลน์ตัวต่อตัว

(Statistics)

ติวเตอร์สถิติออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษสถิติ Onlineตัวต่อตัว

ติวสถิติแบบสอนสดตัวต่อตัว ผ่านระบบ Zoom Skype และอื่นๆ สามารถถามตอบได้ทันที

สถิติ คือ ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง ของเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา ค่าที่คำนวณขึ้นมาจากตัวอย่าง เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะบางอย่างของข้อมูลชุดนั้น โดยทั่วไปจะนำค่าสถิติไปใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยมีประเภทของข้อมูล 2แบบ

-ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

-ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

 

มีวิธีการเก็บและระเบียบวิธีทางสถิติ

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 2. การนำเสนอข้อมูล
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล
 4. การตีความหมายข้อมูล

ประโยชน์ของสถิติ เป็นตัวช่วยที่มีเครื่องมือในการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายต่างๆ ให้มีคุณภาพและประโยชน์สูงสุด ยังสามารถประเมินโครงการต่างๆ ที่กำลังจะจัดทำหรือที่จัดทำไปแล้วว่าได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงไร สมควรที่จะต้องปรับปรุง พัฒนาหรือแก้ไขอย่างไรบ้าง

 


สอนพิเศษสถิติออนไลน์ตัวต่อตัว

แอบติว” เปิดรับสอนสถิติในระดับมหาวิทยาลัย

 • สถิติเบื้องต้น
 • สถิติธุรกิจ
 • คณิตศาสตร์และสถิติ
 • สถิติวิเคราะห์
 • สถิติประยุกต์

 

หลักสูตร

 • ไทย
 • Inter

 

มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับสอนวิชาสถิติ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • และอื่นๆ

 

แอบติว” แล้วดียังไง?  ติวสถิติ สดOnlineตัวต่อตัว ได้อะไร?

– ติวตรงจุดตามความต้องการ กระชับได้เนื้อเน้นๆ พร้อมเทคนิค พาตะลุยโจทย์

– รูปแบบการสอนสดออนไลน์ตัวต่อตัว(ไม่เรียนจากคลิป) ดังนั้นได้ผลแน่นอน

– ติวเตอร์ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของสถิติ ตลอดการเรียน

– มีการแนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สอบจริง

– อิสระของการเรียนที่สามารถเลือก วัน-เวลา ได้ตามใจ

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าหรือเป็นคอร์ส

– มีติวเตอร์ให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

มั่นใจกับการ “แอบติว”

 • เน้นการสอนด้วยความเข้าใจ ไม่ต้องเก่งมาก็เรียนได้
 • มีการสรุปเรื่องที่สำคัญ และเน้นย้ำจนจำได้
 • ได้เรียนกับติวเตอร์ตรงสายวิชา-หลักสูตร แบบตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • มีการทดสอบเป็นระยะ เสริมความมั่นใจในการสอบจริง
 • ครอบคลุมเนื้อและข้อสอบ
 • มีเทคนิค สูตรลัดต่างๆ สอนให้หมด

ครูกวดวิชาสถิติออนไลน์ตัวต่อตัว

ลองแอบติวดูว่ามันได้ผลจริงๆ การเรียนสดออนไลน์ตัวต่อตัว ได้ผลดีกว่าชัวร์

เรียนพิเศษสถิติออนไลน์ตัวต่อตัว

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้พร้อม รวมถึงกล้อง ไมโครโฟน และลำโพง

สอนพิเศษสถิติ Onlineตัวต่อตัว

อย่าลังเลที่จะแจ้งติวเตอร์ หากต้องการให้ทวนหรืออธิบายซ้ำ

ติวเตอร์สถิติ Onlineตัวต่อตัว

ควรเตรียมพร้อม มั่นทบทวน และทำแบบฝึกหัด อย่างสม่ำเสมอ อย่าลืมว่าความสำเร็จในการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมของผู้เรียนเช่นกัน