ติวเตอร์ GED ออนไลน์ตัวต่อตัว

(General Educational Development)

ติวเตอร์ GED Onlineตัวต่อตัว

เรียนพิเศษGED Onlineตัวต่อตัว

ติวGEDแบบสอนสดตัวต่อตัว ผ่านระบบ Zoom Skype และอื่นๆ สามารถถามตอบได้ทันที การเรียนตัวต่อตัวกับผู้สอน ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถซักถามทุกข้อสงสัยได้ตลอดเวลา จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและครบถ้วน

GED เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของประเทศอเมริกา และกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้รับรองวุฒิแล้ว นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศได้

 


สอนพิเศษGEDออนไลน์ตัวต่อตัว

GED (คะแนนเต็มวิชาละ 200) “แอบติว” เปิดติวGED ทุกวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่

 1. Reasoning through Language Arts: Reading-Writing (การอ่าน-การเขียน)
 2. Social Studies (สังคม)
 3. Science (วิทยาศาสตร์)
 4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์)

 

***หมายเหตุ ระบบ GED แบบใหม่ 2021(เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020) ผู้สอบทุกคนต้องสอบ GED Ready ให้ได้คะแนนทุกวิชาเกิน 155คะแนน ถึงจะมีสิทธิ์สอบ GED(จริง)

GED Ready คือการทำข้อสอบ GED เสมือนจริงทั้ง 4วิชา แนวข้อสอบเทียบเท่าGED(จริง) สอบเสร็จจะมีคะแนนแจ้งว่าได้เท่าไหร่ โดยผลสอบ GED Ready จะประเมินผู้สอบได้อย่างแม่นยำมาก

 

เงื่อนไขการสอบ GED 2021

1.ต้องมีอายุ 18ปี ขึ้นไป

2.ถ้าอายุไม่ถึง 18ปี (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 16ปี) ต้องให้ผู้ปกครองยืนยันการสมัครสอบ ถึงจะสอบได้

3.ต้องสอบ GED Ready ให้ได้ 155คะแนน ถึงสอบ GED(จริง) ได้

(อ้างอิง https://ged.com/en/policies/thailand/?lang=en )

 

แอบติว” แล้วดียังไง?  ติว GED สดOnlineตัวต่อตัว ได้อะไร?

– ติวตรงจุดตามความต้องการ กระชับได้เนื้อเน้นๆ พร้อมเทคนิค พาตะลุยโจทย์

– รูปแบบการสอนสดออนไลน์ตัวต่อตัว(ไม่เรียนจากคลิป) ดังนั้นได้ผลแน่นอน

– ติวเตอร์ให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกเรื่องของ GED ตลอดการเรียน

– มีการแนะนำและประเมินคะแนน ก่อนให้สอบจริง

– อิสระของการเรียนที่สามารถเลือก วัน-เวลา ได้ตามใจ

– ค่าเรียนชำระรายครั้ง ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าหรือเป็นคอร์ส

– มีติวเตอร์ให้เลือกเยอะ และสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทุกเหตุผล

 

มั่นใจกับการ “แอบติว”

 • เน้นการสอนด้วยความเข้าใจ ไม่ต้องเก่งมาก็เรียนได้
 • มีการสรุปเรื่องที่สำคัญ และเน้นย้ำจนจำได้
 • ได้เรียนกับติวเตอร์ตรงสายวิชา-หลักสูตร แบบตัวต่อตัว ทำให้เรียนได้ไว ประหยัดเวลาและค่าเรียน
 • มีการทดสอบเป็นระยะ เสริมความมั่นใจในการสอบจริง
 • ครอบคลุมเนื้อและข้อสอบ
 • มีเทคนิค สูตรลัดต่างๆ สอนให้หมด
FAQ About GED

มีอายุ 18ปี จึงสามารถเข้ารับการสอบได้

สอบได้ แต่ต้องมีอายุอย่างน้อย 16ปี จึงจะขอยกเว้นได้

ก่อนที่จะได้รับการยกเว้นนี้ จะต้องกรอกแบบฟอร์มการยกเว้นอายุ และลงชื่อโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองจากนั้นส่งไปที่ help@ged.com เมื่อทางศูนย์ตรวจสอบและอนุมัติแบบฟอร์มแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี GED.com เพื่อแจ้งให้ทราบว่าสามารถกำหนดวันสอบของได้แล้ว

 

*คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้สอบที่ต้องการขอยกเว้นอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (Link https://ged.com/wp-content/uploads/age_waiver_oc-1.pdf )

ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อการสอบ GED

ต้องทำแบบทดสอบ GED Ready และผ่านอย่างน้อย 155 ในแต่ละวิชาก่อน

เพื่อให้ผ่านการสอบ GED คะแนนขั้นต่ำยังคงเป็น 145 สำหรับแต่ละวิชา (โปรดตรวจสอบทางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางแห่งอาจต้องการคะแนนที่สูงกว่านี้)

สามารถลงสอบวิชาที่สอบผ่านไปแล้วซ้ำ เพื่อทำคะแนนให้สูงขึ้นได้ (แต่ต้องสอบทั้ง 4วิชาก่อน ที่จะขอสอบใหม่ โดยอนุญาตให้สอบซ้ำได้ 1ครั้งต่อ 1วิชา เท่านั้น)

มีค่าใช้จ่าย $75USD ต่อวิชา การสอบ GED มี 4วิชา (ดังนั้นยอดรวมสำหรับทุกวิชา คือ $300USD)

ในการสอบไม่ผ่านครั้งแรก จะไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการลงสอบใหม่ แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน 3ครั้ง จะต้องรอ 60วัน จึงจะทำการสอบซ้ำในวิชานั้นๆได้

จะแบ่งเป็น 2กรณี

1.หากยังไม่ได้ส่งคำขอสอบใหม่ทางอีเมล

ในการสอบใหม่ในประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ได้ทำการสอบทั้ง 4วิชา
 • ได้คะแนนรวมทั้ง 4วิชา น้อยกว่า 660
 • ยังไม่ได้ยื่นเรื่องที่ขอให้สอบใหม่

(อนุญาตให้ทำข้อสอบใหม่ได้เพียงครั้งเดียวต่อวิชา)

 

ในการดำเนินการขอทำการสอบใหม่ ต้องสมัครโดยส่งอีเมลไปที่ help@ged.com พร้อมหัวเรื่อง “Application to retake exam in Thailand” และระบุข้อมูลต่อไปนี้ในอีเมล

 • your first and last name (surname)
 • date of birth
 • email used on your GED account
 • phone number used on your GED account
 • exam subject you need to retake
 • explanation for why you need to take exam again
 • date you need to retake exam by

 

ใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ในการดำเนินการ หลังจากนั้นจะได้รับอีเมลอีกฉบับเพื่อแจ้งว่าได้รับอนุมัติให้ทำการสอบใหม่หรือไม่ จำเป็นต้องมีใบสมัครแยกต่างหากสำหรับแต่ละวิชา การส่งใบสมัครทางอีเมลไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบใหม่

 

2.หากได้ส่งข้อมูลเพื่อขอสอบใหม่ทางอีเมลแล้ว

โปรดรอ 1-2 สัปดาห์ ในการตรวจสอบใบสมัครสอบใหม่ คุณจะได้รับอีเมลแยกต่างหากเพื่อระบุว่าคุณได้รับอนุมัติให้สอบใหม่หรือไม่

โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีใบสมัครแยกต่างหากสำหรับการสอบแต่ละวิชา และได้รับอนุญาตให้ทำการสอบใหม่ได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละวิชา

การลงสอบใหม่มีค่าใช้จ่าย $75USD ต่อวิชา

หลังจากสอบแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตร 2ใบ โดยอัตโนมัติ คือ ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฟรี 1ใบ(Diploma) และใบรับรองผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี 1ใบ(Transcript)
คุณต้องดำเนินการเพื่อรับประกาศนียบัตรฉบับพิมพ์ 1ใบ ฟรี โดยเอกสารแบบกระดาษนี้ จะไม่ถูกส่งโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องยืนยันที่อยู่จัดส่งและชำระค่าไปรษณีย์ คุณสามารถขอประกาศนียบัตรได้โดยใช้กระบวนการที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียน GED (Electronic Diploma and Transcript)

ลิงก์ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียนจะถูกส่งทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี GED ของคุณ เมื่อคุณสอบผ่านทั้ง 4วิชา และได้รับประกาศนียบัตรแล้ว

 • ลิงก์ดาวน์โหลดสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น ดังนั้นอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทันที
 • ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมล

เอกสาร PDF นี้สำคัญมาก เนื่องจากสามารถนำไปยื่นมหาวิทยาลัยที่ยอมรับหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้

 • เอกสาร PDF ได้รับการตรวจสอบโดย GED Testing Service / Parchment ทุกครั้งที่เปิดโดยใช้ Blue Ribbon Security

สัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินที่แสดงใน PDF เป็นการรับรองว่าข้อมูลประจำตัวดิจิทัลถูกต้องเอกสารเป็นของจริงและเนื้อหาของหนังสือรับรองไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

 

พิมพ์ประกาศนียบัตร GED (Printed Diploma)

สามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ในบัญชี GED ของคุณที่ GED.com หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วเข้าไปที่ My Scores และเลือก Order Duplicates > Diploma option > Printed Diploma – Free option

 • จากนั้นคุณจะถูกถามว่าคุณต้องการให้ส่งไปทางไปรษณีย์ถึงใครและที่อยู่ใด
 • ลิงก์ประกาศนียบัตรฟรี จะใช้ได้จนกว่าจะมีการใช้งานและสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้ออย่างระมัดระวัง

สามารถขอใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรได้ที่นี่ (Link https://ged.com/life_after_ged/ )

ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ GED ที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติ เป็น Blue Ribbon Security ซึ่งหมายความว่าจะได้รับการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่เปิด โดยสัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินที่แสดงใน PDF เป็นการรับรองว่าข้อมูลประจำตัวดิจิทัลถูกต้อง เอกสารเป็นของจริงและเนื้อหาของหนังสือรับรองไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

สามารถทำการสอบทั้ง 4วิชา ในวันเดียวกันได้ หากคุณสามารถหาเวลาสอบที่รองรับได้

ในประเทศไทย มีการสอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก https://ged.com/en/policies/thailand/

ครูกวดวิชาGEDออนไลน์ตัวต่อตัว

ลองแอบติวดูว่ามันได้ผลจริงๆ การเรียนสดออนไลน์ตัวต่อตัว ได้ผลดีกว่าชัวร์

เรียนพิเศษGEDออนไลน์ตัวต่อตัว

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้พร้อม รวมถึงกล้อง ไมโครโฟน และลำโพง

สอนพิเศษGED Onlineตัวต่อตัว

อย่าลังเลที่จะแจ้งติวเตอร์ หากต้องการให้ทวนหรืออธิบายซ้ำ

ติวเตอร์GED Onlineตัวต่อตัว

ควรเตรียมพร้อม มั่นทบทวน และทำแบบฝึกหัด อย่างสม่ำเสมอ อย่าลืมว่าความสำเร็จในการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมของผู้เรียนเช่นกัน