รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

ติวเตอร์คณิต ม.6 Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว เราคือครูสอนพิเศษคณิตทุกคนจากแอบติว และเราเป็นติวเตอร์ที่สามารถสอนด้วยเทคนิคง่ายๆในการทำโจทย์ ไม่ว่าจะยากหรือง่ายเรามีเทคนิคให้ทุกคนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ การสอนพิเศษของเราใช้รูปแบบที่ผู้เรียนเป็นตัวกลาง และเราจะเจาะหาปัญหาที่ผู้เรียนพบอยู่ และแก้ไขให้พัฒนาศักยภาพด้านการคำนวณอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่การบวก ลบ หรือการคิดเลขที่ถูกต้อง แม้กระนั้นถ้าผิดพลาดในการคิดเลขก็จะไม่ได้คะแนน สิ่งที่เราต้องการคือเราจะสอนให้น้องๆเข้าใจโดยรอบอย่างที่สุด

 

หลักสูตร

 • คณิตศาสตร์ ม.2 ไทย
 • คณิตศาสตร์ ม.2 Gifted
 • คณิตศาสตร์ ม.2 English Program
 • คณิตศาสตร์ ม.2 Inter
 • คณิตศาสตร์ ม.2 Bilingual

 

เราจะสอนน้องๆทุกเรื่องทุกบทให้เข้าใจง่ายๆ และเพื่อให้ไม่ต้องจำคำว่าง่าย ก่อนที่จะเรียนนั้นน้องๆควรเตรียมตัวให้ดี เพราะมันจะช่วยให้น้องๆเก่งขึ้นได้ ไม่ว่าน้องๆจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตามที่โรงเรียน หรือกิจกรรมเตรียมไว้ เราจะช่วยให้น้องๆเตรียมตัวและสอนให้รู้อย่างเต็มที่ เพื่อให้น้องๆสามารถนำไปใช้ในการเรียนระดับสูงต่อไปได้ การเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นการเพิ่มปรับพื้นฐานและเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับน้องๆอีกด้วย ไม่ใช่แค่เนื้อหาในหนังสือเท่านั้น แต่เรายังจะให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมและเหตุการณ์ปัจจุบันอีกด้วย การเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เราเน้นให้น้องๆเข้าใจและตีโจทย์ให้แก่น้องๆเพียงพอ เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

 

รายวิชา

 • คณิตศาสตร์ ม.2
 • วิทยาศาสตร์ ม.2
 • ภาษาอังกฤษ ม.2
 • ภาษาไทย ม.2
 • ภาษาจีน ม.2
 • สังคม ม.2
 • ฟิสิกส์ ม.2
 • เคมี ม.2
 • ชีวะ ม.2

 

เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

 

อยากติดวิศวะเรียนกวดวิชาไหนดี

หากพูดถึงสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แน่นอนว่า จะต้องนึกถึงหนุ่ม ๆ หล่อ ๆ มาดเท่ห์ ๆ หุ่นล่ำ ๆ เดี๋ยวก่อน นั่นไม่ใช่ประเด็น สำหรับการที่เราอยากจะเรียนต่อสาขาวิชานี้ เพราะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบกับวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่า ตัวเองชาววิศวกรรมสาขาไหน ซึ่งเรามาดูกันว่า สาขาที่มีความเด่น ๆ นั้น มีสาขาใดกันบ้างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) สาขานี้จะเป็นเรื่องของการวิจัย ออกแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่างทางพลศาสตร์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมด

วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ การออกแบบอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตต่างๆ ควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตสมัยใหม่

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) แน่นอนว่าหลัก ๆ จะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ และการประยุกต์การใช้ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เน้นศึกษาโดยใช้ความรู้ด้าน ฟิสิกส์ เคมี มาประยุกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงาน รวมถึงการออกแบบเครื่องจักรกล

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) คือการวางแผนและควบคุมการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น  ถนน สะพาน ระบบขนส่ง อาคาร ระบบสุขาภิบาล

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) เกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน ควบคุมกระบวนการทางเคมี และพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ โดยใช้กระบวนการกายภาพ เคมี หรือชีวเคมี ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม สถานะ

วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering) สาขานี้ เน้นศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนขุดเจาะและการผลิตไฮโดรคาร์บอน ซึ่งได้แก่ น้ำมันหรือก๊าช อันถือถือว่าอยู่ในภาค “ต้นน้ำ” ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

ซึ่งบอกเลยว่าเลยว่า วิศวกรรมทั้ง 9 สาขานี้ เป็นสาขาที่มีผู้คนเรียนเยอะมาก แต่หากถามว่า หากเราต้องการจพเข้าวิศวกรรมเหล่านี้นั้น วิชาสามัญใดบ้างที่เราจะต้องติว เพื่อเอาไปสอบเข้ามหาวิยาลัย คำตอบคือ เอาที่แน่ ๆ ว่าจำเป็นก็คือ คณิต วิทย์ ที่จ้องเรียนทั้ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ซึ่งวิชาที่กล่าวมานั้น เป็นวิชาสำคัญที่จะส่งผลต่อคะแนนในการสอบเข้า ซึ่งหากเด็ก ๆ ที่ต้องการจะเข้าเรียนวิศวะ คะแนนของวิชาเหล่านี้ สำคัญ อย่างมาก แต่หากใครไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีมั้ย เราขอแนะนำให้เข้ามาที่สถาบันกวดวิชาของเรา ที่มีหลักสูตรในการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งยังมีครูผู้สอนหรือติวเตอร์ที่มีคุณภาพ ทำให้การเรียนของน้อง ๆ จะมีความก้าวหน้าและสามารถสอบผ่านและเข้าไปเป็นนักศึกษาที่ดีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โดยแน่ ดังนั้น ต่อให้เราไม่มั่นใจว่าเราจะสอบได้ไหม การติวหรือหาสถาบันติวเตอร์ มาช่วยจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก ครูกวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

 

 

 

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว

ครูกวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 Onlineตัวต่อตัว