รับสอนพิเศษ ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์วิทย์ ม.1 Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว เรียนคณิตตัวต่อตัวกับติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง มศว และอื่นๆ โดยเป็นนิสิตปี 3 ปี 4 ขึ้นไป ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน มีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ว่าน้องๆ จะได้รับความรู้และทักษะคณิตศาสตร์ที่แน่นหนา ช่วยให้พัฒนาผลการเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

 

รายวิชา

 • คณิตศาสตร์ ม.3
 • วิทยาศาสตร์ ม.3
 • ภาษาอังกฤษ ม.3
 • ภาษาไทย ม.3
 • ภาษาจีน ม.3
 • สังคม ม.3
 • ฟิสิกส์ ม.3
 • เคมี ม.3
 • ชีวะ ม.3

(ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น และแยกตามวิชา เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)

 

หลักสูตร

 • ไทย
 • Gifted
 • English Program
 • Inter
 • Bilingual

 

รับประกับคุณภาพทุกคอร์สด้วยทีมสอนมากประสบการณ์ ทำข้อสอบมาแล้วแทบทุกสนาม รู้วิธีหลบหลีกหาทางหนี้ทีไล่อย่างโชกโชน เพื่อการเรียนพิเศษที่ดีและเอาไปใช้จริงได้มากที่สุด เรียนพิเศษ ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

ครูกวดวิชา ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

การเรียนกวดวิชามีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัย

ทักษะทางวิชาการเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยธรรมชาติแล้ว เด็กแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกัน บางคนชอบเรียนคณิตศาสตร์เพราะชอบใช้เหตุผลและฝึกเชาวน์ปัญญา บางคนชอบเรียนภาษาเพราะอยากเรียนรู้คำศัพท์และเล่าเรื่องราว

ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองสัมผัสอุปกรณ์หรือทำกิจกรรมที่สนใจ เช่น กิจกรรมคณิตศาสตร์ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ การนับ หรือการเรียนรู้ค่าจำนวนต่าง ๆ กิจกรรมภาษา เช่น การเรียนรู้ด้วยนิทาน เพลง คำคล้องจอง หรือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาที่เป็นเกม เช่น การเล่นต่อคำ จับคู่คำศัพท์กับภาพ หรือจะเป็นการเรียงตัวอักษรพยัญชนะ รวมไปถึงการต่อจิ๊กซอร์คำศัพท์

ช่วยให้เด็กเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในอนาคต ติวเตอร์ ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

นอกจากการกวดวิชาจะเพิ่มทักษะทางด้นวิชาการแล้วนั้น ยังช่วยในการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กอีกด้วย เพราะการที่เด็ก ๆ ได้ไปเรียนพิเศษหรือเรียนกวดวิชา แน่นอนว่า นอกจากจะได้พบครูแล้ว ยังทำให้เด็กพบกับสังคมใหม่ ๆ เพื่อนใหม่ๆ ที่ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อนในโรงเรียน ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ ๆ นั้น จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ กับเพื่อน ทั้งยังเรียนรู้ต่อความต้องการของตนเองและการรับรู้เรื่องของอารมณ์ของเด็กคนอื่น ซึ่งมันจะเกิดเป็นการเรียนรู้ในการปรับตัวรวมถึงการอยู่ร่วมกันทางสังคมกับเพื่อนใหม่ ถือเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ซึ่งการเรียนกวดวิชานี้ จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการเรียนรู้วิธีการเรียนจากครูที่เป็นติวเตอร์คนใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ครูประจำชั้น ซึ่งทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ จากครูที่สอน ซึ่งบางครั้งเทคนิคที่นำมาใช้สอนในการเรียนกวดวิชานั้น จะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกสนาน ทั้งยังให้ความสนใจกิจกรรมการเรียนและใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างเจตคติที่ดีให้กับเด็ก ๆ ครูกวดวิชา ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว

 

 

 

รับสอนพิเศษ ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว

เรียนพิเศษ ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ครูกวดวิชา ม.3 ออนไลน์ตัวต่อตัว