เงื่อนไขการสมัครเรียน

1. วันเวลา ทางผู้เรียนเป็นผู้เลือก (จ-อา เวลา7-24.00น)
-วันเวลา เลือกแล้วต้องล็อคเป็นวันเวลาเดิมทุกสัปดาห์ (กรณีต้องการหยุดให้แจ้งอย่างน้อย 1วัน ก่อนวันนัดเรียน)
-เรียนครั้งละ 2ชั่วโมง ต่อ 1วิชา และไม่สามารถสลับวิชาได้ (เช่น เลือกเรียนคณิต วันจันทร์ 16.00 ทุกสัปดาห์ต้องเรียนคณิต วันจันทร์ 16.00)

2.ประวัติติวเตอร์ จะเสนอให้เลือกหลังแจ้ง วิชา ระดับชั้น หลักสูตร, วัน-เวลา

3.ค่าเรียนชำระเป็นรายครั้ง โอนให้กับติวเตอร์ที่สอนได้โดยตรง ไม่ต้องชำระล่วงหน้า หรือเป็นคอร์ส

4.เรียนขั้นต่ำ วิชาละ 10ชั่วโมง
ถ้าเรียนครั้งแรกแล้วเคมีไม่ตรงกัน โดยสาเหตุต้องมาจากคุณภาพการสอนของติวเตอร์ สามารถแจ้งเปลี่ยนติวเตอร์ได้ หรือยกเลิกเลยได้ (ค่าเรียนครั้งแรกต้องชำระให้กับติวเตอร์ผู้สอน)
-ถ้าเรียนครั้งแรกแล้วชอบ ต้องเรียนต่อเนื่อง 10ชั่วโมง ในรายวิชานั้นๆ ถึงยกเลิกได้

ติดตามเราได้ทาง

5.ถ้ามีการยกเลิก ก่อนครบ 10ชั่วโมง ในรายวิชานั้นๆ
โดยสาเหตุเกิดจากทางฝั่งผู้เรียนทุกกรณี เช่น ไม่มีเวลาว่าง ติดธุระ ต้องย้ายไปอยู่ดาวอังคาร ใช้Wi-Fi ไม่ได้ “เงินมัดจำไม่คืนทุกกรณี

6.จะเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า 2ชั่วโมง ต่อ 1วิชา
เพราะไม่อยากรับสอนให้กับผู้เรียนที่เรียนเสร็จ ไม่จ่าย บล็อกเบอร์ บล็อกLine และไม่ทำตามเงื่อนไข

 

3 Steps ง่ายๆ
สมัครเรียน >> เสนอประวัติติวเตอร์ >> ค่อยโอนมัดจำ

 

*** มัดจำนี้จะโอนคืนให้หลังการเรียนครั้งสุดท้ายจบ 
ค่าเรียนแต่ละครั้งทางผู้เรียนต้องชำระให้ติวเตอร์โดยตรง ไม่เกี่ยวกับเงินมัดจำ

ติดตามเราได้ทาง