เปิดรับสอนอะไรบ้าง

การเรียนแบบสอนพิเศษออนไลน์สดตัวต่อตัว (ไม่เรียนจากคลิป)

ผ่านโปรแกรม Zoom , Skype และอื่นๆ

ติวเตอร์กว่า 1,000คน

แยกสอนตาม ระดับชั้น วิชา และหลักสูตร

ดังนั้น ได้ติวเตอร์ที่ถนัด ตรงตามความต้องการแน่นอน!!!

ระดับชั้น

หลักสูตรไทย / ภาคภาษาอังกฤษ / English Program / Inter

วิชาวัดทักษะภาษาอังกฤษ