ติวเข้า ม.1 Onlineตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษติวเข้า ม.1 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเข้า ม.1 Onlineตัวต่อตัว ติวเข้า ม.1 Onlineตัวต่อตัว การติวในรูปแบบตัวต่อตัว เริ่มสอนตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐาน และเน้นข้อสอบเช้า ม.1 ให้น้องๆลองฝึกทำ ให้คุ้นเคยกับโจทย์ เวลาถึงสนามสอบจริงจะได้ทำได้ดี และได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ โดยการสอบจะแบ่ง 5วิชา ซึ่งเป็นการติวที่มุ่งเน้นที่เข้าโรงเรียนดังๆโดยเฉพาะ   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น และแยกตามวิชา เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   ติวเตอร์รับติวเข้า ม.1 แยกสอนรายวิชาที่น้องๆไม่ถนัด เช่น น้องไม่เก่งเลขน้องต้องการติวเลข ก็สามารถสมัครเรียนพิเศษ เฉพาะวิชาได้ แต่ทางสถาบันจะมีติวเตอร์สอนแต่ละวิชาอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นออกเป็น วิชา คณิต วิทย์ ภาษาไทย สังคมม และภาษาอังกฤษ ควรเริ่มเตรียมตัวเรียนเพื่อที่คะแนนออกมาจะได้เป็นที่น่าพอใจ     ติวเตอร์กับเด็กต่างชาติในวิชาภาษาไทย ในปัจจุบัน …

ติวเข้า ม.1 Onlineตัวต่อตัว Read More »