ติวเตอร์ IELTS Onlineตัวต่อตัว

สอนพิเศษ IELTS ออนไลน์ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ IELTS Onlineตัวต่อตัว ติวเตอร์ IELTS Onlineตัวต่อตัว พื้นฐานที่จะสอนในระดับปรับพื้นฐานตั้งแต่ต้นจนสอบได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในทุกส่วนของภาษาอังกฤษ และผู้ที่เตรียมสอบ IELTS แต่ไม่ถนัดทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้าต้องการติว IELTS Onlineตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มติวได้เลยตามความต้อง ต้องการติวเตอร์ที่ติว IELTS สามารถสอบถามและหาคนสอนได้ที่ “แอบติว”   การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)   รายละเอียดการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที การสอบการพูด …

ติวเตอร์ IELTS Onlineตัวต่อตัว Read More »